Verksamhet

 Topac Licenssvets & VVS AB är ett företag inom rörsvetsning och VVS. Stor erfarenhet av kulvertsvetsning i stål respektive koppar och även undercentraler. Vi har även genomgått muffningsutbildning på Logstors

stål-plast och krympprogram.

Topac Licenssvets & VVS AB innehar Svetsprocedurer/WPQR och personliga licenser på Gassvets, Tig, MMA och Hårdlödning koppar

•Svetsprocedurer enligt. ISO 15 614

•Lödprocedur enligt. SS-EN 13 134

•Personliga certifikat enligt SS-EN 287-111/141/311

SS-EN 13 133/912

https://eservice.force.dk/CertOnline/index.html

följ länken ovan.

Användarnamn:12104

Lösen: cadahier

Företaget sätter noggrannhet och kvalité främst, samt erbjuder stor flexibilitet och kunnande. Tillsammans har vi 20 års erfarenhet i branschen. Vi utför även anborrningar med BROENS BALLOMAX anborrningsverktyg och ventiler från DN 20-100

 

 

 Här har vi några produkter från BROEN som vi använder oss av.

 

 ServisVentiler/Anborrningsventiler

 

 Broen Ballomax Tvillingventil Cu/Cu DN22  

  BOEN BALLOMAXFAMILJEN

BROEN BALLOMAX Kulventil med svetsändarBROEN BALLOMAX Kapslad snäckväxelBROEN BALLOMAX Kulventil med svetsändar

BROEN BALLOMAX AnborrningsventilBROEN BALLOMAX Preisolerad ventil

BROEN BALLOMAX Tvillingventil på konsoll Cu/Cu BROEN BALLOMAX Anborrningsverktyg