10 km rör på väg ner i marken


2013 pågick ett stort projekt i Lund, med anledning av Lunds Energikoncernens bygge av Örtoftaverket i Eslöv. Närmare 10 km rör håller på att läggas ner i marken för att förbättra anslutningen mellan Gunnesboverket och Örtoftaverket. Arbetet inleddes i januari 2013 och ska vara klart till oktober, lagom tills Örtoftaverket eldas för första gången. - Syftet är att leverera fjärrvärmen från Örtoftaverket till full effekt med minsta möjliga miljöpåverkan, berättar Holger Feurstein som är projektledare för anslutningen. När Örtoftaverket invigs i mars 2014 kommer verket tveklöst att vara Lunds Energikoncernens största och viktigaste produktionsanläggning av el och fjärrvärme. Årligen kommer här att produceras fjärrvärme till ca 50 000 hushåll i Lund, Eslöv och Lomma, vilket motsvarar hälften av det totala behovet i dessa kommuner. Ingen annan uppvärmningsform bidrar mer till det hållbara samhället – fjärrvärmen innebär en ekonomisk och miljömässig vinst för hela regionen. För att fjärrvärmen på ett effektivt sätt ska kunna nå sina slutanvändare krävs en ny ledning, från Gunnesboverket via Norra Nöbbelöv och Vallkärra ute under åkrarna fram till korsningen Västra Tornsvägen och stambanan vid Stångby, där man ansluter till den befintliga ledningen mellan Lund och Eslöv och därmed till Örtoftaverket. Totalt handlar det om en sträcka på knappt fem kilometer av två parallella rörledningar som ska läggas i marken. - Hittills har projektet gått väldigt bra. Vi håller tidsplanen och har nu kommit nästan halvvägs. De två första kilometrarna rör, från Gunnesboverket till Norra Nöbbelöv, är i marken, berättar Holger Feurstein. Arbetet utförs etappvis. I skrivande stund är etapp 1-5 av 10 avklarade. Det betyder att man schaktat marken, fått rören på plats, svetsat ihop dem, röntgat, provtryckt, släppt på vattnet samt ”muffat” (isolerat skarvarna) på större delen av denna sträcka. Anledningen till att vattnet släpps på redan nu – etapp för etapp – är att rören måste få möjlighet att vänja sig vid vattentemperaturerna på ca 120 grader. På så sätt kan utvidgning och rörelse till följd av temperaturkrafterna bevakas, och vid behov åtgärdas, innan Örtoftaverket kopplas på med full effekt. Liksom i Lunds Energikoncernens övriga verksamhet har man i detta projekt stort fokus på hållbarhet, och försöker minimera värmeförlusterna från ledningen så mycket som möjligt. - De rör som skjutsar ut fjärrvärme från Örtoftaverket har en yttre diameter på 800 millimeter, med en invändig diameter på 500 millimeter och 300 millimeters isolering, vilket är betydligt mer än normalt. På så sätt uppnår vi högsta möjliga effekt till lägsta möjliga kostnad, berättar Holger Feurstein. Andra exempel på miljö- och kostnadsbesparingar är längden på rören. Genom att en firma kan leverera 17,5 meter långa rörbitar istället för ordinarie 16 meter minskar man antalet skarvar från ca 620 till 570, vilket betyder nästan en månads mindre svetsjobb som kan vara störande för omgivningen och närboende. Dessutom minskas antalet lastbilstransporter. Under kommande veckor påbörjas arbetet med etapp 6, vilken får ses som lite extra spännande enligt projektgruppen. - Då passerar vi ängarna utanför Nöbbelövs kyrka där Slaget om Lund stod den 4 december 1676 och där man tidigare hittat stora arkeologiska fyndigheter, säger Holger Feurstein. Men vi har fått guidning av arkeologer för att undvika att gräva vid de platser där det fortfarande kan finnas fynd. Den nya ledningen går från Gunnesboverket via Norra Nöbbelöv och Vallkärra ute under åkrarna till korsningen Västra Tornsvägen och stambanan vid Stångby, där man ansluter till den befintliga ledningen mellan Lund och Eslöv och därmed till Örtoftaverket. Det krävs 1 872 100 liter fjärrvärmevatten för att fylla ledningen. Det går åt 193 liter för att fylla en meter. Rören har en yttre diameter på 800 millimeter, med en invändig diameter på 500 millimeter och 300 millimeters isolering. Totalt handlar det om närmare tio km rör – 4 850 meter tillopp och lika mycket i retur. Detta ger drygt 600 skarvar som ska svetsas. Översätter man det hela till vikt är det 1 200 ton rör som läggs ner i marken. Omkring 20 personer arbetar med rördragningen, vilket inkluderar schaktarbete, rörläggning, svetsning, muffning och driftsättning.