Topac Licenssvets & VVS AB arbetar främst med rörsvetsning. Mestadels med uppdrag inom fjärrvärme/fjärrkyla och undercentraler. Stor erfarenhet av kulvertsvetsning i stål respektive koppar. Uppdrag inom VVS utförs också.

Växjö och Alvesta är bas för verksamheten som mestadels bedrivs i Sydsverige. Vi har lång erfarenhet i branschen. Vi bygger ut fjärrvärme åt Alvesta Energi AB, Moheda och Vislanda löpande ramavtal. Åt Växjö Energi AB löpande ramavtal. Vetlanda Energi AB löpande ramavtal, Fjärrvärme i Osby AB löpande ramavtal.